Welkom

Ouderen willen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen en hun eigen beslissingen kunnen nemen. Kwaliteit van leven is voor alle ouderen van belang. Daarvoor zijn o.a. voldoende betaalbare en geschikte woningen nodig, voorzieningen dichtbij in de wijk, goede en toegankelijke zorg en voldoende openbaar vervoer of aangepast vervoer. Soms is hulp nodig van anderen, van familie of vrijwilligers of van zorgprofessionals. Als het niet meer gaat, moeten er voldoende opvang- en zorgmogelijkheden zijn. Van belang is dat u, als Haagse oudere, op een veilige en prettige manier kunt leven. Daar wil de Stedelijke Ouderen Commissie (SOC) graag een bijdrage aan leveren, met u, voor u en door u.

De SOC geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente Den Haag over alle onderwerpen waar ouderen mee te maken hebben of krijgen. De gemeente houdt serieus rekening met de adviezen van de SOC. Daarom is het zo belangrijk dat ouderen de kans om mee te praten over het gemeentelijk beleid met beide handen aangrijpen. De SOC ondersteunt u daarbij door het organiseren van bijeenkomsten en debatten over voor ouderen belangrijke thema’s zodat u op die manier uw stem kunt laten horen. Uw inbreng is dus van groot belang.