Over SOC

De SOC brengt advies uit aan de gemeente over alle onderwerpen waar u als oudere in de Haagse stad mee te maken heeft of krijgt. Dat kan zijn op verzoek van de gemeente of ongevraagd, op eigen initiatief.

Het gaat om uiteenlopende onderwerpen zoals (groeps)wonen door ouderen, mobiliteit, veiligheid, zorg, welzijn, mantelzorgondersteuning, werk en inkomen, sport en bewegen, actieve cultuurparticipatie, eenzaamheidsbestrijding etc. De SOC streeft er naar om de verschillende onderwerpen in hun onderlinge samenhang te bekijken.

Hoe doet de SOC dat?
 
Om een goed advies uit te kunnen brengen is het van belang te weten wat er leeft onder ouderen, wat ouderen vinden van een bepaald onderwerp. Daarvoor organiseert de SOC minimaal drie maal per jaar een debat waar alle Haagse ouderen welkom zijn. Tijdens zo’n debat worden de aanwezige ouderen gevraagd hun mening over bepaalde zaken te geven. Ook is er ruimte om de problemen en knelpunten waar men tegen aan loopt te noemen en concrete verbeteringen voor te stellen. Immers, ouderen zelf weten vaak het beste waar zij mee geholpen zijn.
 
Op basis van de discussie en uitkomsten van het debat stelt de SOC een advies op voor de coördinerend wethouder ouderenbeleid.
 
Ongeveer twee maal per jaar laat de SOC onderzoek, onder auspiciën van het lokale Platform Monitoring Senior Vriendelijk Den Haag, uitvoeren onder ruim 600 Haagse 65-plussers. Deze ouderen wonen verspreid over de hele stad en zijn afkomstig uit de verschillende cultureel-etnische en religieuze groepen die de stad kent, het zogeheten Haags Ouderenpanel.
Zij worden via een telefonische of digitale enquête bevraagd over allerlei onderwerpen en thema's door bureau AHA! Marktonderzoek en marketingadvies. De rapporten die daarvan verschijnen, worden op deze site geplaatst en zijn gratis beschikbaar voor belangstellenden.
 
Op de verschillende terreinen werkt de SOC samen met andere organisaties in de stad zoals Voorall (actief op gebied van verkeer en vervoer voor mensen met een beperking), PEP (vrijwilligerswerk en mantelzorgondersteuning, emancipatie en ouderen), Groepswonen door OuderenStichting Transmurale Zorg Den HaagDe Gouden BordjesLijn 1 (versterking van de 1ste lijnszorg), Stichting Welzijn ScheveningenXtra en het overlegorgaan voor de gebuikers van het Openbaar Vervoer: de Metrocov

Waar kunt u ons vinden?

Het gebouw van het Rode Kruis
Zilverstraat 2
2544 ER Den Haag
info@socdenhaag.nl

U bent altijd welkom op afspraak
tel: 070 362 78 06

Geeta Sewradj (secretariaat)
06 - 47 43 68 26